Instrukcja użytkownika LB-480

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 6

2018-01-16

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Interfejsy komunikacyjne
1.2.1. Ethernet
1.2.2. USB
1.2.3. Inne
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Wyjścia cyfrowe
1.5. Moduły rozszerzeń
1.6. Alarmy
1.7. Oprogramowanie
1.8. Typowe zastosowania
2. Elementy urządzenia
2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacz
2.1.2. Diody sygnalizacyjne
2.1.3. Przyciski
2.1.4. Gniazdo karty pamięci
2.2. Tylna ścianka
3. Instalacja
3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. USB
3.3.1. Podłączenie
3.3.2. Zasilanie
3.3.3. Sterownik dla systemu Windows
3.4. Wejścia pomiarowe
3.4.1. Miernik z interfejsem S300
3.4.2. Pomiar temperatury
3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA
3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe
3.4.6. Wejście przełącznika
4. Moduły rozszerzeń
4.1. Instalacja
4.2. Konfiguracja
4.3. Typy modułów
5. Konfiguracja
5.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa
5.1.1. Ustawienia fabryczne
5.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg
5.2. Tryb pracy wejść
5.2.1. Konfiguracja sprzętowa - zwory
5.2.2. Konfiguracja programowa
6. Tryby pracy, typy czujników, wyniki pomiarów i zmienne
6.1. Tryby pracy wejść
6.2. Typy czujników S300
6.3. Zdefiniowane zmienne dla różnych typów wejść
7. Alarmy
7.1. Parametry alarmu
7.1.1. Status
7.1.2. Powiązanie ze zmienną
7.1.3. Próg włączenia
7.1.4. Próg wyłączenia
7.1.5. Minimalny czas trwania
7.2. Sygnalizacja alarmów
7.2.1. SNMP TRAP
7.2.2. email
7.2.3. syslog
7.2.4. brzęczyk
7.2.5. wyjście cyfrowe zwierne
7.2.6. przekaźniki
8. Serwer WWW
8.1. Podgląd bieżących danych
8.2. Wybór języka
8.3. Informacje techniczne o module LB-480
8.4. Konfiguracja
8.4.1. Hasło
8.4.2. Główne menu ustawień
8.5. MIB, JSON, XML
9. Odczyt danych w formacie JSON
9.1. Specyfikacja zmiennych
9.2. Przykładowe dane
9.3. Przykładowy skrypt PHP przetwarzający dane
10. Odczyt danych w formacie XML
10.1. Przykładowe dane
11. MODBUS
11.1. Protokół komunikacyjny
11.2. Zaimplementowane funkcje
11.3. Rejestry INPUT
12. SNMP
12.1. Zmienne MIB
12.2. Zmienne prywatne
12.3. Plik MIB
12.4. Przykładowe drzewo zmiennych
13. Firmware
13.1. Aktualizacje firmware
13.2. Ładowanie firmware za pomocą programu lbnetcfg
13.3. Programowanie pamięci FLASH
13.4. Brak firmware
13.5. Zablokowanie firmware
13.6. Awaryjne ładowanie firmware
13.6.1. System UNIX i pochodne
13.6.2. System Windows
14. Funkcje awaryjne
14.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
14.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
14.3. Dostępne funkcje awaryjne
14.3.1. Zablokowanie firmware
15. Opis złącz
15.1. Wejścia pomiarowe
15.2. Zasilanie
15.3. Ethernet
16. Dane techniczne
16.1. Obudowa
16.2. Warunki pracy
16.3. Zasilanie - zewnętrzny zasilacz
16.4. Zasilanie - POE (opcja)
16.5. Ethernet
16.6. Wejście pomiarowe - S300
16.7. Wejście pomiarowe - temperatura - termistor
16.8. Wejście pomiarowe - temperatura - Pt1000
16.9. Wejście pomiarowe - analogowe napięciowe 0–10 V
16.10. Wejście pomiarowe - analogowe prądowe 0–20 mA
16.11. Wejście binarne/impulsowe (zwierne)
16.12. Wejście przełącznika
16.13. Wyjście cyfrowe
16.14. Pamięć rejestracji
17. Moduł LB-499-REL2: 2 przekaźniki
17.1. Funkcje
17.2. Płytka modułu
17.3. Instalacja
17.3.1. Płytka
17.3.2. Styki
17.4. Konfiguracja
17.4.1. Typ modułu
17.4.2. Parametry modułu
17.4.3. Tryb pracy przekaźników
17.5. Sygnalizacja
17.6. Specyfikacja techniczna
18. Moduł LB-499-RS232: port szeregowy RS-232
18.1. Płytka modułu
18.2. Złącze
18.2.1. Typ złącza
18.2.2. Styki
19. Moduł LB-499-RS485: port szeregowy RS-485
19.1. Płytka modułu
19.2. Złącze
19.2.1. Typ złącza
19.2.2. Styki
19.3. Terminacja
20. Moduł LB-499-GPS: odbiornik GPS
20.1. Funkcje modułu
20.2. Synchronizacja czasu
20.3. Płytka modułu
20.4. Instalacja
20.4.1. Płytka
20.4.2. Antena
20.4.3. Bateria
20.5. Konfiguacja
20.5.1. Typ modułu
20.5.2. Parametry modułu
20.5.3. Synchronizacja czasu
20.6. Sygnalizacja
20.6.1. Na płytce modułu
20.6.2. Na panelu czołowym LB-480
21. Moduł LB-499-GSM: modem GSM/GPRS
21.1. Funkcje modułu
21.2. Płytka modułu
21.3. Instalacja
21.3.1. Płytka
21.3.2. Antena
21.3.3. Karta SIM
21.4. Konfiguacja
21.4.1. Typ modułu
21.4.2. Parametry modułu
21.5. Sygnalizacja
21.5.1. Na płytce modułu
21.5.2. Na panelu czołowym LB-480
22. Moduł LB-499-BT: Bluetooth
22.1. Funkcje modułu
22.2. Płytka modułu
22.3. Instalacja
22.3.1. Płytka
22.3.2. Antena
22.4. Konfiguacja
22.4.1. Typ modułu
22.4.2. Parametry modułu
22.5. Sygnalizacja
22.5.1. Na płytce modułu
22.5.2. Na panelu czołowym LB-480
22.6. Połączenie z PC
23. Moduł LB-499-RFT: Modem radiowy 433/866 MHz
24. Moduł LB-499-ADC: Przetwornik A/C 6 kanałów / 24 bit / 1000 Hz
24.1. Opis
24.2. Płytka modułu
24.3. Złącze
24.3.1. Typ złącza
24.3.2. Styki
24.4. Specyfikacja techniczna
25. Moduł LB-499-PT: Precyzyjny termometr Pt100/Pt1000
25.1. Opis
25.2. Płytka modułu
25.3. Złącze
25.3.1. Typ złącza
25.3.2. Styki
25.4. Specyfikacja techniczna
26. Moduł SR50A + LB-499-RS232 / LB-499-RS485
26.1. Podłączenie
26.2. Konfiguracja

Spis rysunków

1.1. Moduł LB-480 - przód
1.2. Moduł LB-480 - tył
1.3. Typowe zastosowania
2.1. Elementy panelu czołowego
2.2. Elementy tylnej ścianki
3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300
3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor
3.3. Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000
3.4. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V
3.5. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V
3.6. Schemat podłączenia styku zwiernego
3.7. Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii
4.1. Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na płytce głównej LB-480
4.2. konfiguracja portów
5.1. Okno główne programu lbnetcfg
5.2. Okno konfiguracji sieciowej
5.3. Konfiguracja wejść
8.1. Podgląd danych przez WWW
17.1. Moduł przekaźników
17.2. Przykładowy schemat podłączenia urządzeń wykonawczych
18.1. Moduł portu RS-232
19.1. Moduł portu RS-485
20.1. Moduł odbiornika GPS
21.1. Moduł modemu GSM
22.1. Moduł Bluetooth
24.1. Moduł LB-499-ADC
25.1. Moduł LB-499-PT
26.1. Schemat podłączenia czujnika SR50A do LB-480