Rozdział 15. Opis złącz

Spis treści

15.1. Wejścia pomiarowe
15.2. Zasilanie
15.3. Ethernet

15.1. Wejścia pomiarowe

Każde złącze wejścia pomiarowego jest dwustykowe. Funkcja styków zależna jest od trybu pracy danego wejścia. Orientacja styków (lewy-prawy), (1-2) jest określona przy założeniu widoku urządzenia od tyłu.

tryb pracy wejścia styk lewy (1) styk prawy (2)
S300 pętla S300 (+) pętla S300 (-)
termometr (termistor/Pt1000) sonda (masa) sonda (sygnał)
0-10V masa sygnał
0-20mA pętla prądowa (masa) pętla prądowa (+)
binarne/impulsowe/przełącznik styk (masa) styk (sygnał)

W przypadku wejść S300, termometru, binarnego, impulsowego i przełącznika polaryzacja styków nie ma znaczenia - czujnik podłączamy dwuprzewodowo. W instalacji w której część przewodów może być wspólna (np. kilka wejść binarnych ze wspólną masą), wtedy należy zwrócić uwagę na polaryzację.

Pomiędzy poszczególnymi wejściami IN1–IN8 nie ma izolacji galwanicznej – co oznacza że dla trybów pracy wejść w których występuje masa (wszystkie oprócz S300) jest ona wspólna dla wszystkich tych wejść.

15.2. Zasilanie

Styki złącza:

  • wewnętrzny: + (plus)

  • zewnętrzny: - (minus)

Złącze zasilania zabezpieczone jest przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji.

15.3. Ethernet

Styki złącza:

  • 1: TX+

  • 2: TX-

  • 3: RX+

  • 4: POE (opcja)

  • 5: POE (opcja)

  • 6: RX-

  • 7: POE (opcja)

  • 8: POE (opcja)

Złącze Ethernet jest standardowe dla urządzenia typu MDI. Połączenie ze switch'em/hub'em (urządzenie typu MDI-X) następuje kablem prostym bez przeplotu, do połączenia z innym urządzeniem typu MDI (np. bezpośrednio do portu sieciowego komputera PC) potrzebny jest kabel z przeplotem.

Złącze Ethernet może być też wykorzystane do zasilania (opcjonalne POE) – w takim wypadku niektóre linie wykorzystywane są do przesyłania zasilania. Możliwe jest zasilanie zarówno przez niewykorzystane linie 4,5 i 7,8 jak również za pomocą linii sygnałowych TX/RX (dwie wersje podłączenia zgodnie ze standardem POE).