Rozdział 2. Elementy urządzenia

Spis treści

2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacz
2.1.2. Diody sygnalizacyjne
2.1.3. Przyciski
2.1.4. Gniazdo karty pamięci
2.2. Tylna ścianka

2.1. Panel czołowy

Elementy panelu czołowego

Rysunek 2.1. Elementy panelu czołowego


2.1.1. Wyświetlacz

Wyświetlacz służy do wyświetlania informacji o bieżącym stanie urządzenia, wyników pomiarów i interakcji z użytkownikiem za pomocą menu.

2.1.2. Diody sygnalizacyjne

POWER

Sygnalizuje włączone zasilanie modułu (zewnętrzny zasilacz lub POE), świecąc stale na niebiesko.

READY

Mruganie powolne: normalna praca.

Mruganie szybkie: urządzenie zajęte długotrwałą czynnością, w czasie której funkcjonalność urządzenia jest ograniczona (np. aktualizacja firmware).

ALARM

Zgaszona: brak alarmu.

Mruganie jednostajne: alarm aktywny (dla przynajmniej jednej zmiennej pomiarowej).

Mruganie SOS alfabetem Morse'a: wykryty problem sprzętowy.

SD CARD ON

Karta pamięci jest w użyciu.

SD CARD ACT

Odczyt/zapis karty pamięci.

ETH LINK

Aktywne połączenie w sieci Ethernet.

ETH RX

Odbiór danych z sieci Ethernet.

ETH TX

Wysyłanie danych do sieci Ethernet.

USB LINK

Aktywne połączenie USB.

ETH RX

Odbiór danych przez USB.

ETH TX

Wysyłanie danych przez USB.

PORT 1/2/3 LINK

Aktywny moduł rozszerzenia podłączony do portu 1/2/3.

PORT 1/2/3 RX

Odbiór danych przez moduł rozszerzenia.

PORT 1/2/3 TX

Wysyłanie danych przez moduł rozszerzenia.

INPUT 1–8

Aktywne wejście 1–8, sygnalizacja zależy od trybu pracy wejścia:

  • wejście wyłączone: dioda zgaszona,

  • S300: brak miernika - dioda zgaszona, miernik podłączony - dioda zaświecona, trwa transmisja danych - dioda mruga

  • temperatura: brak sondy na wejściu lub zwarcie - dioda zgaszona, sonda dołączona - dioda zaświecona

  • analogowe: dioda zaświecona na stałe

  • impulsowe: impuls na wejściu - mrugnięcie diody

  • binarne: rozwarcie linii - dioda zgaszona, zwarcie linii - dioda zaświecona

  • przełącznik: wyłączenie styku - dioda zgaszona, włączenie styku - dioda zaświecona, zwarcie/rozwarcie linii - dioda mruga

2.1.3. Przyciski

SELECT

Służy do wyboru pozycji menu (przejścia do następnej), lub do anulowania danej czynności.

ENTER

Służy do wywołania pozycji menu, lub do potwierdzenia danej czynności.

2.1.4. Gniazdo karty pamięci

Gniazdo służy do podłączenia karty pamięci typu MMC lub kompatybilnej.

2.2. Tylna ścianka

Elementy tylnej ścianki

Rysunek 2.2. Elementy tylnej ścianki


INPUT 1–8

wejścia pomiarowe 1–8

OUTPUT 1–2

wyjścia cyfrowe 1–2

PORT 1–3

moduły rozszerzeń

USB

złącze USB

ETHERNET

złącze sieci Ethernet, w wersji POE również zasilanie

POWER

zewnętrzne zasilanie