Rozdział 24. Moduł LB-499-ADC: Przetwornik A/C 6 kanałów / 24 bit / 1000 Hz

Spis treści

24.1. Opis
24.2. Płytka modułu
24.3. Złącze
24.3.1. Typ złącza
24.3.2. Styki
24.4. Specyfikacja techniczna

24.1. Opis

Moduł dodatkowego przetwornika A/C jest 6-kanałowym 24-bitowym modułem akwizycji sygnałów analogowych. Cechą szczególną jest jednoczesne próbkowanie wszystkich kanałów. Zakres napięć wejściowych wynosi ± 10,5 V a szybkość próbkowania jest wybierana w zakresie od 1 sps do 1000 sps (próbek na sekundę).

Dokładność przetwarzania i szybkość próbkowania to wzajemnie przeciwstawne parametry - dokładność spada wraz ze wzrostem szybkości.

Możliwości przetwornika są następujące:

 • 8 bitów danych przy 1000 próbkach na sekundę,

 • 24 bity danych przy 1 próbce na sekundę.

24.2. Płytka modułu

Moduł LB-499-ADC

Rysunek 24.1. Moduł LB-499-ADC


24.3. Złącze

24.3.1. Typ złącza

Złącze jest typu DB9F.

24.3.2. Styki

Nr styku Funkcja
1 wejście #1
2 wejście #2
3 wejście #3
4 wejście #4
5 wejście #5
6 wejście #6
7 GND
8 GND
9 GND

24.4. Specyfikacja techniczna

 • Rozdzielczość pomiaru napięcia: 24bity (szum ≤20ppm dla 61 sps)

 • Zakres mierzonych napięć: -10,5 – +10,5V

 • Wytrzymałość wejść na przeciązenia:

  • Krótkotrwałe (<1s) 400V

  • Ciągłe 100V

 • Niepewność pomiaru napięcia DC: ≤100ppm po wstępnej kalibracji

 • Współczynnik temperaturowy: ≤20ppm/K dla DC

 • Impedancja wejściowa: 1MΩ

 • Tryby pomiaru:

  • 1 sps, pasmo 54 Hz

  • 10 sps, pasmo 105 Hz

  • 100 sps, pasmo 500 Hz

  • 1000 sps, pasmo 1000 Hz

 • Moc pobierana: max 0.5 W