Rozdział 19. Moduł LB-499-RS485: port szeregowy RS-485

Spis treści

19.1. Płytka modułu
19.2. Złącze
19.2.1. Typ złącza
19.2.2. Styki
19.3. Terminacja

19.1. Płytka modułu

Moduł portu RS-485

Rysunek 19.1. Moduł portu RS-485


19.2. Złącze

19.2.1. Typ złącza

Złącze jest typu DB9F.

19.2.2. Styki

Nr styku Funkcja
1 GND
5 B
9 A
pozostałe nieużywane

19.3. Terminacja

Do terminacji magistrali służą zwory JP1,JP2,JP3 opisane na płytce jako "LINE TERMINATION".

Ich funkcje są następujące:

Zwora Funkcja
JP1 polaryzacja + (rezystor 390 Ω pomiędzy linią A i +5V)
JP2 polaryzacja - (rezystor 390 Ω pomiędzy linią B i GND)
JP3 dopasowanie impedancyjne (rezystor 150 Ω pomiędzy linią A i B)