Rozdział 26. Moduł SR50A + LB-499-RS232 / LB-499-RS485

Spis treści

26.1. Podłączenie
26.2. Konfiguracja

26.1. Podłączenie

Schemat podłączenia czujnika SR50A do LB-480

Rysunek 26.1. Schemat podłączenia czujnika SR50A do LB-480


26.2. Konfiguracja

Wymagana konfiguracja miernika SR50A:

   B - BAUD RATE.....................9600 BAUD
   A - ADDRESS For RS-232/RS-485.....33
   M - Serial Operation Mode.........MEASURE ON POLL
   D - Distance to Target or Depth...DISTANCE TO TARGET OUTPUT
   G - Distance to Ground............+0.000
   I - Measurement Interval Units....SECONDS
   V - Measurement Interval Value....60
   U - Output Unit...................MILLIMETERS
   Q - Quality Output................ON
   T - Temperature Output............ON
   S - Self Diagnostic Output........ON