Rozdział 1. Opis ogólny

Regulator LB-762 służy do sterowania pojedynczą halą do uprawy pieczarek. W przypadku większego obiektu, składającego się z większej ilości hal uprawowych, każda hala musi być wyposażona w osobny regulator. W takim przypadku możliwe jest połączenie wszystkich regulatorów we wspólny system pomiarowo-regulacyjny. W takim systemie każdy regulator działa autonomicznie, ale możliwe jest wspólne sterowanie wszystkimi regulatorami z jednego komputera typu PC i odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo możliwa jest realizacja pewnych funkcji wspólnych dla całego systemu, jak pomiar stężenia CO2.

Zadaniem regulatora jest utrzymanie optymalnych warunków do uprawy pieczarek. Nadzór nad przebiegiem procesu możliwy jest dzięki regulacji następujących parametrów: wilgotności powietrza, temperatury powietrza, temperatury podłoża, wentylacji i stężenia CO2.

Regulator LB-762 mierzy następujące parametry:

Sterowanie odbywa się za pomocą następujących urządzeń wykonawczych: