Rozdział 3. Sygnalizacja błędów

Spis treści

3.1. Panel czołowy
3.2. Diody sygnalizacyjne na płytce głównej
3.3. Kody błędów

Błędy w działaniu regulatora sygnalizowane są zarówno na wyświetlaczu na panelu czołowym, jak również za pomocą diod sygnalizacyjnych na płytce głównej regulatora (możliwy jest np. stan awarii regulatora który nie pozwala na wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczach, w takim wypadku jedyna możliwa sygnalizacja jest za pomocą diod na płytce).

Błędy anonsowane są w następujący sposób:

3.1. Panel czołowy

Na głównym wyświetlaczu znajdującym się na panelu czołowym wyświetlany jest komunikat SOS XXXX, gdzie XXXX może przyjmować różne wartości liczbowe, oznaczające kod błędu.

Dioda ALARM i brzęczyk (sygnalizacja dźwiękowa) nadają komunikat SOS alfabetem Morse'a.

3.2. Diody sygnalizacyjne na płytce głównej

Następujące diody służą do sygnalizacji awarii: RDY, ETHERNET LNK, ETHERNET ACT i ETHERNET SPD. Diody cyklicznie mrugają nadając komunikat SOS w alfabecie Morse'a, analogicznie do sygnalizacji na panelu czołowym. Kod błędu jest określony przez kombinację diod które mrugają a które pozostają zgaszone.

3.3. Kody błędów

01
wyjątek procesora
02
błąd sumy kontrolnej bootloader'a
03
brak komunikacji z panelem czołowym
04
błąd pamięci EEPROM
05
błąd pamięci FLASH
06
błąd zegara czasu rzeczywistego
07
przepełnienie stosu
08
błąd wewnętrzny programu
0F
brak firmware