Rozdział 1. Opis ogólny

LB-762-IO to moduł rozszerzający pulę wejść-wyjść regulatora LB-762.

Moduł umożliwia podłączenie:

Rysunek 1.1. Moduł LB-762-IO

Moduł LB-762-IO