Rozdział 2. Połączenia

Spis treści

2.1. Diody sygnalizacyjne
2.2. Sygnalizacja błędów
2.3. Połączenie z LB-762
2.4. Połączenie z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi

Rysunek 2.1. Elementy modułu LB-762-IO - złącza i diody sygnalizacyjne

Elementy modułu LB-762-IO - złącza i diody sygnalizacyjne

2.1. Diody sygnalizacyjne

Na płytce modułu są 4 diody sygnalizacyjne. Ich funkcje są następujące:

STAT - status modułu

Prawidłowe działanie: krótkie mrugnięcie co 1 sekundę.

Aktualizacja firmware: jednostajne szybkie mruganie.

Błąd w działaniu: komunikat SOS, opisany dalej.

ACT - komunikacja
Dioda mruga w trakcie przesyłania danych z/do modułu. Typowo przynajmniej raz na sekundę, często częściej, zależnie od trwającej transmisji danych.
S300 #3 i S300 #4 - czujniki S300
Dioda mruga w trakcie odbioru danych z czujnika S300. Częstotliwość i czas trwania mrugania zależy od dołączonego typu czujnika. Typowo krótkie mruganie co 1..4 sekund.

2.2. Sygnalizacja błędów

Moduł LB-762-IO sygnalizuje napotkane problemy w działaniu za pomocą komunikatu SOS nadawanego przy pomocy diod sygnalizacyjnych.

Typ błędu określony jest za pomocą wyboru diod które nadają SOS, wg poniższego klucza:

Diody Błąd
STAT brak firmware
ACT błąd sumy kontrolnej bootloader'a
S300#1 błąd magistrali SPI
S300#2 błąd programowania pamięci FLASH
ACT + S300#1 + S300#2 niezaliczone testy fabryczne
STAT + ACT + S300#1 + S300#2 błąd działania programu/procesora

2.3. Połączenie z LB-762

Moduł LB-762-IO przeznaczony jest do zamontowania w obudowie regulatora LB-762. Połączenie z regulatorem odbywa się w następujący sposób:

Rysunek 2.2. Schemat podłączenia modułu LB-762-IO z regulatorem LB-762

Schemat podłączenia modułu LB-762-IO z regulatorem LB-762

2.4. Połączenie z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi

Podłączenie wejść/wyjść odbywa się w następujący sposób:

Rysunek 2.3. Schemat podłączenia wejść/wyjść do modułu LB-762-IO

Schemat podłączenia wejść/wyjść do modułu LB-762-IO