Specyfikacja techniczna LB-762-IO

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 1.1

2015-11-17

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
2. Połączenia
2.1. Diody sygnalizacyjne
2.2. Sygnalizacja błędów
2.3. Połączenie z LB-762
2.4. Połączenie z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi
3. Firmware
3.1. Aktualizacje firmware
4. Dane techniczne
4.1. Warunki pracy
4.2. Zasilanie - z płytki LB-762
4.3. Wejście pomiarowe - temperatura
4.4. Wejście pomiarowe - S300
4.5. Wejście pomiarowe - anemometr
4.6. Wyjścia analogowe napięciowe 0..10 V (sygnał sterujący siłownika)
4.7. Wejścia analogowe napięciowe 0..10 V (sygnał zwrotny siłownika)

Spis rysunków

1.1. Moduł LB-762-IO
2.1. Elementy modułu LB-762-IO - złącza i diody sygnalizacyjne
2.2. Schemat podłączenia modułu LB-762-IO z regulatorem LB-762
2.3. Schemat podłączenia wejść/wyjść do modułu LB-762-IO